Policy och regler Bekanta

Policy och regler Bekanta

TRIVSELREGLER

Alla ska känna sig välkomna och trygga!

Bekanta.se värnar om din data och vi gör vårt yttersta för att följa GDPR.

Vi värnar alltid om våra medlemmars privatliv och följer de riktlinjer som finns i PUL. I och med introduktionen av GDPR den 25:e maj 2018 kom även krav på att vi ska dokumentera vad vi hanterar för information, hur vi hanterar den och varför vi hanterar den. Nedan beskrivs hur vi hanterar användardata idag. Det finns säkert utrymme för förbättringar och ni är välkomna att sända er feedback till vårt dataskyddsombud på hej@bekanta.se.

Policy

Bekanta.se skapar förutsättningar för människor att träffa nya vänner och bekanta. Vi värnar om en atmosfär där själva aktiviteten och det sociala umgänget står i fokus, där man tar del av varandras erfarenheter / kunskaper och därmed underlättar för varandra i vardagen.

Vår tro och förhoppning är att samspelet inte ska behöva regleras allt för hårt. Vi tror att våra medlemmar bemöter varandra på ett vänligt och förnuftigt sätt.

Regler

Lagar som gäller elektroniska anslagstavlor och yttringsfrihet
– Lagen om elektroniska anslagstavlor
– Yttrandefrihetslagen

1. Information

1.1 Det är inte tillåtet att neka enskilda medlemmar tillträde till aktiviteter. Undantag görs för aktiviteter som sker hemma hos en medlem, då står det den arrangerande medlemmen fritt att nyttja sin lagliga rätt att neka enskilda personer tillträde (BrB 4:6, Hemfridsbrott).

1.2 Endast ett användarkonto per person.

1.3 Bekanta.se ansvarar ej för enskilda medlemmars agerande och handlande.

1.4 Det är ej tillåtet att fara med osanning om ålder, kön eller på annat vis presentera sig på ett vilseledande sätt.

1.5 Åldersgräns 18 år.

2. Användande

2.1 Bekanta.se reserverar sig rätten att radera, redigera, flytta eller stänga inlägg/trådar oavsett orsak, med stöd av Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

2.2 Personlig information såsom telefonnummer, namn, födelsedatum m.m. som sker i anslutning till registrering sparas av Bekanta.se i strikt förtroende. Denna information får endast användas av Bekanta.se i samband med den aktuella aktiviteten.

2.4 Aktiviteter som har karaktär av dejting, raggning eller som  innehåller sexuella anspelningar är ej tillåtna.

2.5 Bekanta.se förbehåller sig rätten att stänga av användarkonton utan vidare motivering.

2.6 Ägaren av Bekanta.se hålls inte ansvarig för indirekt, särskild eller oförutsedd skada av något slag i samband med användandet av Bekanta.se.

3. Spam är ej tillåtet.

4. Uppdateringar av regler

4.1 Varje enskild medlem förutsätts hålla sig uppdaterad om eventuella tillägg/ändringar av reglerna, vilket genomförs utan vidare avisering.

5. Sekretesspolicy

5.1 Bekanta.se använder enbart cookies.